Przejęcie spraw wszczętych przez Elżbietę Ściślicką-Żakowicz

  • Daria Wysocka

Z dniem 10-06-2019r przejełam prowadzenie wszystkich spraw niezakończonych wszczętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Elżbietę Ściślicką-Żakowicz Kancelaria nr IX ul. Legionowa 14/16 lok 123 Białystok.

Od dnia 10-06-2019r wszystkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

BNP Paribas S.A. 48 1600 1462 1821 2308 8000 0001

Dokonując wpłaty należy podać dotychczasową sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.